FURUNO’s Nybygnings koncept – fra de mindste garnbåde til de største trawlere.

 

FURUNO DANMARK har de sidste mange år været involveret i hovedparten af Danske, Færøske, Islandske og ikke mindst Grønlandske nybygninger på danske og udenlandske værfter. Fra de mindste 12 meter garnfartøjer til de største 90 meters trawler nybygninger, har levering af et ’total koncept’- levering være vigtig for kunder, rederier og værfter.

FURUNO’s koncept er: alt samlet under ét ansvar, med fokus på - ikke bare effektivt fiskeri, navigations og Kommunikationsudstyr, men også ’after sales’ support - enten hos FURUNO eller vor lokale forhandlere, som alle har en væsentlig aktie i leverancer, kontakt til fiskerne om behov og ønsker samt service. En meget stor del af de mindre og mellemstore nybygninger er leveret via vore forhandlere, der har bidraget væsentligt i processen for at sikre fiskerne det mest optimale fartøj, ikke bare for FURUNO pakken men også for alt elektrisk om bord.  

Nybygninger er en kompliceret proces.  

Foruden FURUNO’s intense opmærksomhed på gennemtestede og brugervenlige produkter, hvor kvalitet og lang levetid altid har været prioriteret; kan FURUNO – i ethvert projekt - arbejde helt ned i detaljen, hvorved kundens ønsker bliver gennemanalyseret helt fra projektets start.

Om der skal bygges og leveres til dansker værfter, gennem FURUNO’s forhandlernetværk eller i udlandet, er det  FURUNO’s ambition at arbejde som kundens repræsentant med eksempelvis stramme kontrakter med værfter og sikrer et lokalt engagement af samarbejdspartnerne og forhandlere.

Et komplekst fartøj kræver utrolig mange informationer og kontrolmuligheder, lige fra maskinen, CCTV (video) overvågning af alle essentielle områder, internt og ekstern kommunikation, navigations- samt, ikke mindst, fiskesøgningsinformationer. Det er i sær de sidstnævnte elementer, hvor FURUNO har været essentiel leverandør, og det var også med slet skjult stolthed hos FURUNO , at Polar Seafood med Nybygningen Polar Natorralik præsenterede løsningen som en af de ypperligste, rederiet til dato har fået leveret, ikke mindst fordi FURUNO’s arbejde med værft, rederi og andre aktører er gået op i en højere enhed.

Integration af udstyr er i højsædet.

De sidste par år, hvor integration og effektiv fiskeri har haft høj prioritet blandt fiskerne, er FURUNO’s produkter forberedte til integration af radar, ECDIS, Ekkolod, Sonar samt Strømlog og andet udstyr, hvor samhørigheden og interaktion skaber overblik for skipperen.   

På de seneste nybygninger har integrationen løftet sig op på et højre niveau, hvor Furuno Danmark med implementering af et ’videovæg’ koncept bestående af 4-6 stk.  55” displays. Systemet blev lanceret i 2017 og udviklingen, der særligt i år med hurtigere computere i en mere simple konfiguration med videomatrix,  har ændret mulighederne for brugerne og systemets fleksibilitet.

Et vigtigt element for enhver skipper på broen er overblik. De mange opgaver og funktioner i fartøjet samt  øgende krav om sikkerhed, myndigheder, fabrik og især fiskeri har understøttet udviklingen af integrerede videosystemer (CCTV).  Dette system kan, sammen med et hvilket som helst andet fiskesøgnings og navigationsudstyr, betjenes ved hjælp af én mus samt en ’touch’ terminal med grafisk layout og    præsenteres på én stor videovæg. Opsætningen er prækonfigureret til en række indstillinger, så man med et enkelt klik på en touch-screen terminalen kan ændre hele den visuelle opsætning fra fiskesøgning til navigation, CCTV eller til hvad brugeren nu ønsker at få præsenteret.

Effektivitet og bæredygtigt fiskeri går hånd i hånd.

Udviklingen af fiskeriudstyr går rigtig stærkt i disse år. Ekkolod kan og skal kunne mere i dag; specielt i lystet af omverdenens og fiskeriets ønske om bæredygtigt fiskeri, hvorfor funktioner som størrelsesmål  og artsbestemmelse af stort set alle fiskearter nu er kommet i fokus.

Siden 1948 hvor Furuno Electric kommercielt lancerede den første ekkolod til fiskeri, har FURUNO loddet altid været øverste på dagsorden på mange fiskefartøjer. Rejsen har været lang: fra papirekkolod via det stadig populære FURUNO FCV-1200 lod til de nyeste FCV-1900, der kan benytte eksisterende transducere eller en ny transducer med CHIRP for fiskestørrelse og bund bestemmelse.

Sonar og Strømlog kan i dag integreres med de nyeste ’smart-chart’ software som FURUNO’s Timezero Pro med Trawlposition og seneste tiltag er med Oceanografisk ’forecast’, så de bedste fangster kan omsættes til planlagte ruter ud fra vejrmæssige forhold.

FURUNO’s Sonar serie er kendt blandt mange fiskere og FURUNO DANMARK’s ekspert team står klar til at indkøre og opsætte sonar til brugerne afhængigt af hvilke fiskearter, der foretrækkes. Seneste har FURUNO være om bord i trawleren ’Beinur’ på Tobis fiskeri, hvor flere optimeringer blev foretage.

Med de nyeste opdatering af FURUNO’s langtrækkende Sonar FSV-25S med mulighed for 3D visning,  er Furuno’s SONAR program komplet. Programmet indeholder også FSV-85 på 80 kHz, den helt nye FSV-75 med 180 kHz. Disse kan i  kombination med ekkolod giver en høj detaljeringsgrad, som er særlig vigtig i Not og garnfiskeri.  De mindre fartøjer har også haft bemærkelsesværdige resultater med de mindre FURUNO CH-500/CH-600 sonarer der har vist sig særdeles effektive.   

FURUNO har fokus på at kunne genbruge mange års opsamlede fiskeridata i det nyeste udstyr. Slæbestreger, mærker, trawlhold og andre punkter opbygget gennem mange års fiskeri, skal kunne genbruges, uanset hvilken retning videreudviklingen af FURUNO’s  Timezero Pro og andre lignende systemer vil bevæge sig i. Dette gælder også for ekkolod, sonar, radar m.v., hvor genkendelige funktionalitet og brugervenlighed tilstræbes bibeholdt et princip FURUNO har overholdt gennem mange år. 

Et af de centrale elementer i FURUNO’s fiskeripakke er den sidste nye version af multibeam systemet WASSP, der i dag dækker et større dybdeområde end hidtil, hvor bunddata opsamlet via 226 stråler sikrer en komplet kortlægning af bundens beskaffenhed, herunder blandt andet hårdhed i en så høj detaljeringsgrad at muslinger fiskerne også kan benytte systemet. WASSP spiller en vigtig roller i bestræbelserne for at undgå bundhold med trawl med deraf følgende ødelagt trawlgrej.

Dialog og specificering

Om FURUNO’s udstyr købes i en nybygningspakke eller som retrofit  er dialog omkring behov og ønsker en topprioritet for FURUNO. Dialogen omfatter opsætning af udstyr med fokus på produkterne individuelt samt integration på sensor niveau, evt. strømpile på Sonar, kompensering af skibets gang i søen for korrekt  dybdevisning, radar overlay på søkort osv. og er vigtig information i planlægningen inden levering.

FURUNO’s team omkring nybygninger tæller en effektiv og sammentømret gruppe af erfarne medarbejdere,  hvor opgaverne løses enten direkte med værfterne eller med vort forhandlernetværk. Dialogen med alle involverede er intensiv og spænder vidt fra teknisk gennemarbejdet projektering, idriftsættelse, godkendelse og oplæring på medsejlads.

FURUNO’s ambition er at sikre en totalt løsning med underleverandører, endog af andet fabrikat, og teamet understøtter skibenes og værfternes behov. Om det er oceangående grønlandske rejetrawlere med store besætninger, der kræver stabil udstyr og store løsninger på navigations- og fiskerinetværk, GSM om bord, IT netværk samt evt. IP-TV om bord samt CCTV og satellitforbindelse eller det er Bælt fiskeren,  der skal have en radar og ekkolod til deres dagsfiskeri, så har FURUNO mandskabet, udstyret og engagementet til at løse opgaven.  

 


 

Ønsker du at vide mere er du meget velkommen til at kontakte FURUNO Danmark A/S på furuno@remove-this.furuno.dk eller tlf. 36 77 45 00.