Zenitel ’Maritime Certified Partner’.

03.04.2017

Ny partnerskabsaftale med Zenitel Denmarks A/S vil udvide Furuno Danmark’s produktsortimentet til også at omfatte ansvar for de kendte mærker Vingtor-Stentofon for avancerede IP baserede telefoni/Intercom systemer.

 

Furuno Danmark A/S og Zenitel Denmark A/S har indgået en ’Maritime Certified Partner’ aftale om distribution og servicering af alle Zenitels maritime produkter i Danmark, Sverige, Polen og Rusland.

 

De kendte kvalitetsprodukter som markedsføres under ’brandet’ Vingtor-Stentofon omfatter alt fra avancerede IP baserede telefoncentraler, Public Address og General Alarm systemer samt Talk-back og Sound Receiption anlæg - enten som individuelle systemer eller som fuldt integrerede løsninger.       

Med FURUNO DANMARK ’s dybe engagement inden for nybygninger, ombygning og retrofit, vil vi kunne tilbyde total-løsninger med Vingtor-Stentofon produkter integreret med øvrigt udstyr om bord, herunder VHF/UHF samt Inmarsat og VSAT systemer inklusive detaljeret dokumentation - i fuld overensstemmelse med gældende myndigheds- og klassekrav.   

Med FURUNO DANMARK’s ekspertise og engagement inden for service relaterede opgaver, vil Zenitels produktprogram indgå som en vigtige del af vor generelle serviceforpligtigelser til vore nuværende og nye kunder.   

FURUNO DANMARK ser frem til at kunne markedsføre og servicer vore kunder med Zenitel’s produkt portefølje og står til rådighed for yderligere information, herunder to introduktions arrangementer den 27. april i Aarhus samt den 3.  maj i København.