FSS-1BB Ekkolod

    • Avanceret 1kW CHIRP ekkolod,

    • Store båndbredde giver meget høj opløsning
    • Ekkoer præsentationer i høj og lav frekvens

    • Frekvens kombinations billede, med indikation af art *

    • Referencekurver med procent angivelse for hver art

    • Mulighed for at gemme reference data til fremtidig artbestemmelse

    • Enkel betjening med mus eller trackball

    • Kan tilsluttes eksisterende skærme om bord


      *)For nuværende kan sild, makrel og lodde art-bestemmes.

FSS-1BB er et helt unikt 1kW CHIRP ekkolod, der kan skelne mellem forskellige fiskearter. Loddet er kulminationen på FURUNOs 75års hydroakustiske forskning og erfaringer, kombineret med de seneste teknologier indenfor digital signalbehandling.Alle billederne herunder er fra fisketure i Nordsøen på forskellige trawlere som FURUNO i england har deltaget på. 


 

 

Billedvisning og betjening

FSS-1BB benytter komprimeret puls/bredbånds lodning. For at få mest mulig information om en fiskestime, vises billedet som høj og lav frekvens som normalt, samtidigt med en enestående mix-visning, som ved hjælp af farver præsenterer fordelingen af arter.

Ekkoloddet betjenes som et ganske almindeligt stykke computer software, hvilket betyder at det er muligt at vise og arrangerer vinduer, så det passer nøjagtigt til den enkelte operatørs behov.

Herunder ses opbygningen af de foskellige visningsvinduer. Klik her for at se billedet i stor version

 

Makrel nær bunden

Makrel tæt på bunden kan være vanskelig at identificere, FSS-1BB gør det simpelt med farveangivelse. Operatøren kan med musen trække et område ud over et specifikt område for at få en detaljeret analyse, som vises med et vindue hvor art fordelingen vises som grafer. Ofte vil en rutineret operatør kunne få tilstrækkelig information, ved blot at kaste et blik på farverne i Kombinationsvinduet, uden at benytte graf-visningen.

 

 

Ofte vil en rutineret operatør kunne få tilstrækkelig information, ved blot at kaste et blik på farverne i kombinationsvinduet, uden at benytte graf-visningen.

Her er det eksempelvis meget tydeligt at der er tale om en stort set ren makrelstime, og yderligere analyser er unødvendig.

 

 

Blandede fiskestimer

På dette billede ses en fiskestime, hvor man med analyseværktøjerne kan konkluderer at  det drejser sig om en stime med nogenlunde lige fordeling mellem sild og makrel.

 

 

På det nederste billede kan ses en stime af overvejende sild, men med ca. 7% makrel.

Klik på billederne for at få vist dem i stor størrelse.

 

 

 

 

 

Makrelstime med små fisk på bagkant

På billedet her ses en makrelstime med så fisk på bagkant. Det ses at der er enkelte farvenuancer i den blå makrel stime, men det er blot normale afvigelser der forekommer grundet makrellens bevægelse i vandet, hvilket også blev bekræftet da stimen blev indfanget og korrekt viste sig at indholde udelukkende makrel.

Klik på billedet for at få vist det i stor størrelse.

 

 

 

Analyse

Brugeren kan endvidere markere en fiskestime og gemme denne som reference. Når stimen er indfanget og vurderet, kan datamaterialet sammenholdes med den reelle fangst, og datamaterialet kan benyttes til fremtidig artbestemmelse.

TruEcho CHIRP™

TruEcho CHIRP™ teknologien giver markante forbedringer af undervandsekkoer, der på skærmen vises skarpere og tydeligere med en stærk forbedret opløsning. For konventionelle ekkolod er opløsningen bedre på lave områder end på dybe, mens opløsningen på CHIRP ekkolod er stabil på alle dybder svarende til den, der præsenteres på 5 m dybde på vore konventionelle sekkolod. I tillæg sikrer TruEcho CHIRP™ teknologien tydelige og skarpe undervandspræsentationer ved at reducere uønsket støj ,der medfører en markant forbedret detektering af små ekkoer.Læs også om:

FCV-1900 Ekkolod
FSV-25 Sonar
FSV-85 Sonar
Læs mere
CI-68 Strømlog