3D Sonar Visualizer™ F3D-S

 

 

3D Sonar Visualizer™ F3D-S

Et nyt produkt der virker med FSV-25/FSV-25S og viser informationer i 3 dimensioner. Den benytter hull-unit  fra den eksisterende sonar, men behandler de indsamlede data på helt nye måder og kan vise fiskestimer, havbund og andet i et langt mere realistisk billede end hidtil. Havbunden kan fjernes fra billedet, så kun de relevante ekkoer bliver vist. Fiskestimernes størrelse og placering vil tydeligt vises hvilket gør det utroligt nemt at sætte trawlet.  

 

 Display Overview

 

3D-View mode

3D-View mode gør det muligt at se omgivelserne fra alle vinkler. Det er det ideelle værktøj til en nøjagtig visning af området.

 

 

 

Top-View mode

Top-View mode viser alle ekkoer i et enkelt horisontalt plan omkring fartøjet. Visningen gør det enkelt at bedømme den nøjagtige pejling og afstand til fiskestimen.

 

Side-View mode

Side-View mode viser alle ekkoer i et enkelt vertikalt plan, som det ses fra stævnen af fartøjet. Dette kan benyttes til at afgøre fiskestimernes dybde.

 

Vslice-View mode

Vslice-View mode viser ekkoer i det vertikale plan i en specifik orientering, på samme måde som de vertikale ekkoer i FSV-25/25S. Den kan vise vertikale plan i to forskellige retninger. Vslice-mode er særligt anvendeligt til at se ekkoer i et vertikalt plan i en specifik retning. Tillige er det muligt at sammenligne to ekkoers dybde i to forskellige retninger.

Funktioner

Sammenligning mellem en konventionel 2D Sonar og 3D Sonar Visualizer™

I 2D visning kan det være svært at se hvor dybt en fiskestime ligger, uden omhyggelig anvendelse af 'tilt'. Dette bliver i øvrigt kun yderligere vanskeliggjort på lave vandybder. Ved at benytte 3D Sonar Visualizer™ vil F3D-S give mulighed for fjerne havbunden fra billedet og få en tydelig angivelse af fiskestimens størrelse og form. 3D Sonar Visualizer™ F3D-S  gør det også muligt at få en klar og tydelig angivelse af stimens placering i forhold til fartøjet og bunden.

 

 

Fiskestimer mellem overfladen og mellemlag kan observeres samtidigt.

  • Nemt og hurtigt at se fiskestimer ved et enkelt øjekast
  • Nemt at afgøre den optimale tilt-vinkel i horisontal tilstand
  • Enkelt og troværdig observation af ethvert objekt under havoverfladen

Fiskestimernes bevægelser kan ses øjeblikkeligt.

3D Sonar Visualizer™ giver mulighed for at:

  • Forbygge bi-fangst
  • Forudsige fisks undvigelsesmønstre
Dette billede viser en fiskestimes bevægelses adfærd.
Her ses torsk som går efter lodde. En lille stime fisk kan tydeligt ses under lodde-stimen.

Relaterede produkter

FSV-25 Sonar
Monitorer
CI-88 Strømlog
SC-130 Satellit kompas