Aarhus Vand annoncerer i JyllandsPosten

Aarhus Vand indrykkede den 20. maj 2016 en annonce i JyllandsPosten, hvor de beskriver deres investering i FURUNOs WR-2100 vejrradar og de fordele de giver for Århus by. Læs annoncen herunder:

 


 

Vejrradar skal forebygge og varsle om oversvømmelser i Aarhus

Aarhus Vand har investeret i en ny avanceret vejrradar, der præcist kan måle nedbørsmænger og nedbørstyper i og omkring Aarhus. Radaren skal være med til at sikre, at vandmasserne ved skybrud ledes væk fra boliger og sårbare installationer og bygninger som for eksempel sygehuse.

Den nye radar kan lave 3D-skanninger af nedbørsmængder og nedbørstyper i atmosfæren. Disse observationer kan bruges til at lave forudsigelser for den kommende halve time af, hvor meget nedbør, der kommer, hvor det kommer, og om der er tale om regn, sne, hagl eller slud. Dataene behandles i et avanceret it-system, der optimerer udnyttelsen af den samlede kapacitet i renseanlæg, spildevandsbassiner og det øvrige afløbssystem i Aarhus Kommune. Viser radaren, at der er et kraftigt skybrud på vej for eksempel i det højtliggende Risskov, kan Aarhus Vand ved hjælp af styringssystemet lede vandet uden om overbelastede kloakrør og renseanlæg i midtbyen og direkte ud i havet, hvor det ikke gør skade på bygninger og vitale installationer.

Vigtigt at være på forkant
Dermed er radaren en vigtig brik i forhold til at afbøde skaderne ved skybrud. Selv det mest avancerede styringssystem og det mest vidtforgrenede afløbssystem må give op ved ekstrem nedbør som de skybrud, vi ser i dag som følge af klimaforandringerne. Ved skybrud er afløbssystemet overalt fyldt til randen i løbet af kort tid. Også selv om man i Aarhus i de seneste år blandt andet har bygget otte gigantiske underjordiske bassiner, der tilsammen kan rumme 55.000 kubikmeter regn- og spildevand. Bassinerne fungerer som opmagasinering af vandet, indtil der igen er plads i afløbssystemet og på renseanlæggene. Men selv det rækker ikke. Når først regnen vælter ned ved skybrud, vil der komme oversvømmelser. Kunsten er derfor at være på forkant med, hvor nedbøren falder, så afløbssystemet inden skybruddet kan reguleres, så vandet så vidt muligt ikke løber ned i de overfyldte kloakker, men i stedet styres derhen, hvor det gør mindst skade.

Denne forudsigelse af nedbøren kan radaren levere, når den er i drift i oktober 2016. I den mellemliggende periode bliver radaren tilpasset og testet i et samarbejde mellem Aarhus Vand og radar-eksperter fra Aalborg Universitet. Der skal desuden findes en placering af radaren, hvor den kan få optimale målebetingelser. Det kræver blandt andet, at den placeres højt i landskabet med frit udsyn til Aarhus og omegn.

Merværdi for borgerne
Hydrauliker Malte Ahm fra Aarhus Vand er leder af radarprojektet, og han ser store muligheder for også at udnytte radaren til andre formål og skabe merværdi for borgerne i Aarhus Kommune:
”På grund af radarens meget præcise observationer af nedbøren og muligheden for at udnytte dataene til nedbørsforudsigelser kan radaren også få stor nytteværdi for borgerne i Aarhus Kommune. Planen er, at man som borger kan tjekke nedbøren på vores hjemmeside eller på sin mobil, når man har behov for det. Landbruget vil også kunne bruge nedbørsforudsigelserne til at optimere sprøjtningen af deres marker. Det giver ingen mening at sprøjte, hvis der umiddelbart efter kommer voldsom regn. En anden nytteværdi kan være, at man bliver varslet, hvis der er risiko for isslag eller akvaplaning på vejen, når man skal køre på arbejde. Og i den mere festlige afdeling: Når man holder havefest, kan det jo være meget rart at få en præcis varsling af, om der er en ordentlig skylle på vej, så man kan nå at redde maden indendørs.”