AIS Systemer


AIS (Automatic Identification System) er den største revolutionerende nyhed inden for orienteringsnavigation, siden radarens kommercielle introduktion i 1950'erne.  

Som med en radar får brugeren med et AIS anlæg fuldt overblik over andre skibes bevægelser i farvandet omkring eget skib, men på en langt mere intuitiv og oplysende måde.

Ydermere giver AIS-udstyret mulighed for at registere mål 'bag forhindringer' som f. eks. et forbjerg - idet AIS systemet er VHF baseret i modsætning til radaren, hvis registreringer er baseret på radarstrålens reflektion af omgivelserne - som 'line of sight'.

 

Kort om AIS:

AIS anlægget udsender data om eget skibs identitet og bevægelser via en sender/modtager i VHF frekensbåndet (156.025 Mhz – 162.025 Mhz). På plottere, radar samt ECDIS systemer kan AIS data vises dynamisk som skibssymboler. Med aktivering af det enkelte AIS symbol f.eks. med en 'curser' vises alle oplysningerne om det enkelte skib som et 'pop - up' vindue på skærmen eller plotteren.

Der findes AIS-modtagere samt AIS-transpondere. AIS-modtageren modtager kun AIS signaler og registerer disse på f.eks en plotter, hvorimod en AIS-transponder også sender information om eget skib f.eks. om eget skibs bevægelser, destination m.v

AIS-transpondere er i dag obligatorisk i alle erhvervsskibe over 300 BT samt i større fiskeskibe over 45 meter.

OBS: Nye regler for implementering af AIS i fiskeskibe:

Fiskefartøjer: Fiskefartøjer med en længde overalt på over 15 meter skal installere AIS udstyr efter følgende tidsplan:          

  • Fiskefartøjer med en længde overalt på eller over 24 meter, men under 45 meter: senest den 31. maj 2012.          
  • Fiskefartøjer med en længde overalt på eller over 18 meter, men under 24 meter: senest  den 31. maj 2013.         
  • Fiskefartøjer med en længde overalt på over 15 meter, men under 18 meter: senest den 31. maj 2014.
  • Nybyggede fiskefartøjer med en længde overalt på over 15 meter skal installere AIS senest den 30. november 2010.

For disse fartøjer gælder at de installerede AIS enheder være Klasse A enheder.

Hvad er Klasse A og Klasse B?

AIS transponderenheder opdeles i Klasse A og Klasse B enheder.

Groft sagt fungerer enhederne på samme måde: Begge enheder sender og modtager AIS information bl.a. statisk data om skibet og dynamiske skibsdata bl.a skibets bevægelse. Klasse A enheden sender sin information med et præcist interval. Klasse B enheden sender også information, men ikke i samme omfang og hyppighed. Derudover er transmissionsmetoderne forskellige, og dermed klassificeres enhederne forskelligt. Endvidere sender Klasse B enhederne med 2 W, hvorimod en klasse A enhed kan sende med 12,5 W med mulighed for reduktion til 2 Watt.

Kernen i en AIS enhed er 'timingen' af signalerne, der styres af den interne GPS-modtager. Transmissionen imellem skibene sendes og modtages som VHF-signaler ved hjælp af en VHF antenne. Der er to forskellige principper for signalafsendelse og modtagelse.

Klasse A benytter SOTDMA (Self Organized Time Division Multiple Access) princippet. Dette kan kort beskrives, som at enheden automatisk 'reserverer' et bestemt 'tidsinterval = slot' hvori informationerne placeres og i samarbejde med de øvrige transpondere i området finder enheden sin 'slot' med information, som dermed distribueres - fuldautomatisk.

I Klasse B enhederne arbejdes med CSTDMA (Carrier Sensing Time Division Multiple Access) princippet. Dette betyder, at enheden 'venter' på, at der viser sig en ledig 'slot' i VHF transmissionen og så finder den sin 'slot' med information.

Er der ikke ledige 'slots', venter enheden med at sende sin information, til der er et ledig 'slot'. En klasse B enhed vil kunne sende selvom der ikke er en AIS klasse A enhed indenfor rækkevidde. Udsendelsen vil være usynkroniseret, men signalet vil opfattes af andre klasse B enheder.

Sammenligning Klasse A og Klasse B

SkibstypeSolas SkibIkke Solas Skib
Signalmetode
SOTDMA (Self Organized Time Division Multiple Access) Reservere et bestemt tidsslot og 'forhandler' brugen af denne slot med andre Klasse A-enheder
CSTDMA (Carrier Sensing Time Division Multiple Access) bruger enhver 'ledig' timeslot. Hvis et 'slot' ikke er ledigt, vil Klasse B-enheden forsøge at få kontakt senere efter en forudindstillet tid
Frekvens
156.025-162.025 Mhz
156.025-162.025 Mhz
Opdatering
Variable med skibets kurs og fart
2 trin bestemt ved skibets fart
 
Skibet 'til ankers' og ikke over 3 knobs fart
Skibet 'til ankers' og over 3 knobs fart
Skibet med fart 0- 14 Knob
Skibet med fart 0- 14 Knob og kursændring
Skibet med fart 14-23 Knob
Skibet med fart 14-23 Knob og kursændring
Skibet med fart >23 Knob
Skibet med fart >23 Knob og kursændring
3 min
10 sek
10 sek
3,3 sek
6 sek
2 sek
2 sek
2 sek
Skibets fart mindre end 2 Knob
Skibets fart over 2 Knob
3 min
30 sek

 


Der har været en del spørgsmål til hvordan man får udstyr af forskellige fabrikater til at fungere sammen. Altså hvordan får man en VHF radio med indbygget AIS modtager eller en separat AIS modtager/sender til at presenter information på en kortplotter.

Helt basalt benytter alt AIS udstyr sig at standard protokoller enten i form af NMEA 0183, NMEA 2000 eller Ethernet-netværksforbindelser. Det der er vigtigt er at de to produkter der skal forbindes via kabler, begge arbejder efter samme protokol - altså når en AIS modtager der sender data i NMEA0183, så skal den modtagne kortplotter være sat op til at modtage information i NMEA 0183. Udover dette er det vigtigt at både AIS modtager og kortplotteren begge sættes op til kommunikere med samme hastighed (4800 baud eller 38.400 baud). Dette er ikke afhængigt af protokollen, men kan sættes op for det enkelte produkt.

De fleste producenter designer idag udstyr til at de kan kommunikerer sammen - dette gælder også de produkter fra Radio Ocean som FURUNO markedsføre. Den populære RO-4800 VHF radio 'snakker' således rigtig godt sammen med O.CHART kortplottere og er meget nemme at sætte op. Bemærk her at RO-4700 IKKE har indbygget AIS modtager og kan derfor ikke anvendes til det formål. 

FA-30


Enkel AIS-receiver til netværkstilslutning.

Læs mere

easyTRX3 Serien

Den nye easyTRX3 er det seneste indenfor AIS klasse B til lystbåde og mindre erhvervsfartøjer. 5 Watt sendeeffekt, hurtig transmissions hastighed og SOTDMA teknologi. easyTRX3 kommer i en række forskellige varianter, så alle behov kan imødekommes.

Læs mere

easyPOS'N'HOOK

AIS sender til brug for bøjer, garn og andet udstyr som man ønsker at lokaliserer på længere afstande og/eller i ringe sigtbarhed.

Læs mere 

easyPOSALERT

AIS sender som sender på en 'lukket' VHF frekvens. Er velegnet til eksempelvis bådene i en kapsejlads eller andre fartøjer/genstande inden for VHF rækkevidde.

Læs mere

FA-50


Professionel Klasse B AIS-transponder til netværkstilslutning.

Læs mere

FA-170


IMO-godkendt Klasse A AIS-transponder med 4,3 tommer farvedisplay.

Læs mere

easyTRX2S Serien


AIS modtager som fås i en række varianter. Kan imødekomme langt de fleste behov.

Læs mere

easySPLIT

EasySPLIT er en antenne splitter der tilkobles én VHF antenne, og herefter kan der tilsluttes VHF radio, AIS modtager og standard FM radiopmodtager. Findes som både sender/modtager og som ren modtager.

Læs mere

AIS Kort Plotter


IMO-godkendt transponder med 4,8 tommer display.

Læs mere