Hvad er AIS?

En lille hurtig guide til AIS for Lystsejlere.


Læs evt. også vores guide til Elektronisk Sikkerhedsudstyr her

AIS er et digitalt signal, der udsendes af alle større skibe, samt mange, men ikke alle lystfartøjer.

AIS signalet sendes som et VHF signal og har en rækkevidde på typisk 7-10 sømil, afhængig af antennehøjde, vejr osv. Signalet indeholder en masse data om det enkelte skib - det vigtigeste er kurs og fart, så omkringliggende skibstraffik kan se, om der er fare for sammenstød. Herudover er der en mængde anden information, som eksempelvis skibets navn, MMSI nummer, hjemhavn og mange andre oplysninger.

Det kræver noget særligt udstyr at kunne modtage og aflæse disse signaler, men udviklingen har gjort, at det er kommet ned i prisklasser hvor de fleste sagtens kan være med.

AIS modtagelse har gennem de seneste år været et hit for mange fritidssejlere. Begrundelsen herfor har været at kunne følge de store skibes adfærd, specielt i mørke og tåge, for herved selv at kunne undgå farlige situationer længe inden de opstår. At det herudover er spændende at følge med i hvem man møder på vandet, skibenes størrelse, type, destination mv., er en bonus.

Sende og modtage, Klasse A og Klasse B

Der findes to klasser AIS - Klasse A og Klasse B. Som tommelfingerregel kan man sige at Klasse A er til skibstrafikken, og Klasse B er til lystbåde.

Klasse A er den obligatoriske AIS, som skibsfarten skal have, mens klasse B er frivilligt. Klasse A får prioritet på sendefladen, således at de store skibe altid vil kunne sende deres signaler, selv i traffikerede farvande (Øresund, bælterne o.lign.) hvor der nogen gange kan være meget VHF AIS traffik. 

Det som er beskrevet ovenfor, er det typiske setup for lystfartøjer. Formålet her er at modtage AIS signaler fra andre skibe, men der er også mulighed for at sende Klasse B signaler, så man også kan vise hensyn til den øvrige traffik. Dette kræver at der tilsluttet en GPS (så man kan sende sin position i AIS signalet). Herudover skal man have en VHF radio eller en transponder som kan både sende og modtage AIS. Et eksempel kan være en easyTRX2 som fås i varianter med både GPS og sender/modtager.

På gode sommerdage kan store skibe godt finde på at slå Klasse B fra på deres udstyr for ikke at 'drukne' i AIS symboler. Det kan de sagtens, da stort set alle lystsejlere altid sejler pænt og holder sig fra sejlrenderne osv. men stadigvæk er navigatører altid glade for lystsejlere med AIS, da det kan hjælpe på dage med dårlig sigt, tæt traffik om natten osv.

AIS i nødsituationer

AIS produkter kan også bruges i nødsituationer. Et AIS nød-lokaliseringssignal som bliver vist på enten AIS produktet (eksempelvis i et display på VHF radioen) eller som symbol på ECDIS (elektronisk søkort til store skibe), kortplottere, radar eller andet som kan præsentere AIS symboler. Igen gælder normal VHF rækkevidde som normalt ikke er ringere end 7-8 sømil.

Der er endnu ingen krav til farven på AIS nødsymboler så præsentationen kan varierer fra producent til producent.

Alle VHF transpondere kan sende AIS nødsignaler. Ydermere findes der en mængde personligt AIS sikkerhedsudstyr, som spedifikt er designet til at sende AIS nødsignaler. Disse produkter er ofte som, så man kan have den med i sin redningsvest eller lign. som eksempelvis  denne easyONE MOB enhed

Husk at selvom du sender et AIS nødsignal har du ingen garanti for at det blive modtaget af andre fartøjer. Men stadigvæk mener vi at det et fantastisk stykke sikkerhed at have med om bord.

Læs meget mere om Elektronisk Sikkerhedsudstyr i vores lystsejler guide her

 

 

VHF Radioer uden indbygget AIS (skal tilsluttes reciever eller transponder)

VHF Radio med indbygget AIS

AIS receiver (modtager) der tilsluttes VHF uden indbygget AIS

FA-30


Enkel AIS-receiver til netværkstilslutning.

Læs mere

easySPLIT


EasySPLIT er en antenne splitter der tilkobles én VHF antenne, og herefter kan der tilsluttes VHF radio, AIS modtager og standard FM radopmodtager. Findes som både sender/modtager og som ren modtager.

Læs mere

 

easyDVB T antenne


GPS-modtager uden interface eller display. Modtageren er beregnet til tilslutning til netværk som eksempelvis NavNet3D.

Læs mere

AIS transpondere - kan både sende og modtage AIS Klasse B

FA-50


Professionel Klasse B AIS-transponder til netværkstilslutning.

Læs mere

easyTRX2S Serien


AIS modtager som fås i en række varianter. Kan imødekomme langt de fleste behov.

Læs mere

GPS Plottere der kan vise AIS

GP-1871F & GP-1971F

GP-1871F & GP-1971F er det ]seneste produkt indenfor kortplottere. De kommer med indbygget GPS, CHIRP ekkolod og mulighed for tilslutning til en række netværksprodukter, herunder DRS-4W trådløse WiFi radar.

Læs mere

AIS nødudstyr

easyONE AIS nødfyr

easyONE - AIS personligt nødfyrr sender en nøjagtig position ud til alle AIS modtagere inden for rækkevidde samtidigt med at den er udstyret med et kraftigt flash-light. easyONE har selvudløser ved kontakt med vand og flyder.

Læs mere

rescueME MOB1

Verdens mindste 'personal locating AIS Mand Over Bord' enhed med indbygget DSC. Passer til de fleste redningsveste.

Læs mere

Læs også: