easyCPA Alarm

Ekstraudstyr til easyTRX2 og easyTRX2-IS

Denne boks tilsluttes easyTRX2 og kan give akustisk alarm, hvis der er AIS mål, altså andre skibe, som kommer tæt på. Det maritime udtryk CPA, som betyder Closest Point of Approach, er betegnelsen på den afstand, som to skibe forventes at komme på hinanden. Bliver denne afstand tilstrækkelig lille, vil easyCPA advare om faren.

(Bemærk at den engelske brochure i skrivende stund fejlagtigt ikke skelner mellem Silent og PAN PAN).

Produktet fås også i en større variant med flere funktioner: easyCPA3