easyCPA3 Alarm

Ekstraudstyr til easyTRX2 og easyTRX2-IS

Denne boks tilsluttes easyTRX2 og kan give akustisk alarm, hvis der er AIS mål, altså andre skibe, som kommer tæt på. Det maritime udtryk CPA, som betyder Closest Point of Approach, er betegnelsen på den afstand, som to skibe forventes at komme på hinanden. Bliver denne afstand tilstrækkelig lille, vil easyCPA advare om faren.

Silent betyder, at man ikke længere sender data ud men kun modtager andre fartøjers signaler.

PAN PAN knappen aktiverer nødsenderen. Andre fartøjer vil se dig som et fartøj i nød og som har brug for assistance.

(Bemærk at den engelske brochure i skrivende stund fejlagtigt ikke skelner mellem Silent og PAN PAN).

 

Produktet fås også som easyCPA Alarm kun med CPA alarm.