Navitron Autopiloter

FURUNO DANMARK A/S er distributør af NAVITRON Systems Ltd., der producerer autopiloter og andet maritimt udstyr. NAVITRON’s autopiloter er særdeles pålidelige og tilgængelige i mange varianter, der imødekommer alle MED (Wheelmark) og andre myndigheders krav. NAVITRON’s autopiloter er meget prisattraktive sammenlignet med andre producenter af tilsvarende produkter.

NT951G Autopilot

Typegodkendt til IMO A342(ix) jf. MSC 64/67 Annex 3 & seneste ISO specificationer for magnet og gyrobaserede fartøjer.

 • Godkendt til fartøjer op til 2.000 GT
 • Nem at betjene
 • Fuld analog styring
 • Dual course indstilling
 • Automatisk timer
 • Programmerbar rate-of-turn
 • Automatisk rorstabilisator kompatibel med dual speed styring
 • Alarm for kursafvigelse

 

NT991G Autopilot

Samme specifikationer som NT951G, samt:

 • Godkendt til fartøjer: 1.800 - 20.000 GT
 • Indbygget radionavigation
 • ‘Afbryd’ og ‘Bekræft’ funktioner ved kursændringer

 

NT888G Autopilot

Typegodkendt til IMO A342(ix) jf. MSC 64/67 Annex 3. Også typegodkendt til High Speed Craft (HSC) iht. ISO 16329. 

 • Godkendt til fartøjer op til 3.000 GT
 • Digitalt display
 • Fart adaptiv autopilot.
 • Radius og rate-of-turn funktioner
 • Track Steering (ej IMO godkendt funktion)
 • 3 magnet/gyro kursinput
 • ‘Næste kurs’ funktion

NT999G Adaptive Autopilot

Samme specifikationer som NT888G, samt:

 • Godkendt til fartøjer:  3,000 - 100,000 GT
 • 5 magnet/gyro kursinput


Kompas Repeaters

Der er et større antal digitale og analoge kompas repeatere tilgængelige i Navitrons Portfolio. Kontakt FURUNO for detaljer.

NT920AHR Analog Kompas Repeater

Navitron Analog Kurs Repeater NT920AHR kan konfigureres som et enkelt eller et multi head uafhængigt system eller tilsluttes de fleste Navitron autopiloter som repeater, vha. NMEA 0183 Data Interface, som viser kursinformationer fra de primære kilder om bord (gyrokompas, satellitkompas, TMC systemer etc.).

 

 


 

 

Styring

‘Off Course’ kursafvigelsesalarm type NT925OCA 

Navitron Off Course Alarm type NT925OCA er en fuldt ud uafhængig enhed til overvågning af kurs  i overensstemmelse med IMO resolution A342 (IX).NT925OCA kan installeres med et enkelt kurs-signal fra en Navitron Heading Sensor Coil (type HSC2) eller en properitær NMEA kilde (eller begge dele), når den benyttes som et helt uafhængigt system. Hvis et datainput er identisk med kursinformationerne, der er genereret af en autopilot (gyrodata etc), skal det andet datainput til NT925OCA komme fra en uafhængig kilde (magnetkompas etc).

 

 

 

 

NT920NFU Non Follow Up kontrol

Navitron Power Steer Controller er tiltænkt til installation i afskærmet områder (bro eller styrhus) og er velegnet til enkelt- eller multistation enheder med Navitron autopiloter.Fuldt Type Godkendt. Med Navitron Autopiloter, tillader NT920NFU permanente (NFU) og midlertidige (afvige) kursændringer, fra andre positioner end autopilotens kontrolenhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

NT990FU (Follow Up) kontrol

The NT990FU (Follow Up) kontrol er også typegodkendt. Autopiloten muliggør permanente (POWER STEER) kursændringer fra fjernpositioner.Styringen foretages ved at bevæge NT990FU rorpind (højre eller venstre) for at initiere rorbevægelser.  Rorvinkel kommandoerne kan ses på de farvede aftegninger, som også vil blive vist med lys, og som kan styres fra en dimming-kontrol. 

 

 

 

 


 

 

Electronisk Pitch & Roll (EPR) Inklinometer

NT1000 Inklinometer

NT1000 er et ekstremt prisattraktivt, robust og meget nøjagtigt instrument, som fuldt ud imødekommer IMSC. 363(92). Installationen af et digitalt inklinometer er anbefalet af IMO. Den traditionelle mekaniske ’pendul’ krængningsmåler kan give en rimelig indikation af fartøjets krængningsvinkler, men det er i det store hele begrænset til statiske situationer, hvor det på havet kan resultere i store unøjagtigheder, pga. pendulets vægt og inerti. Seriel Data input/output egenskaber gør det muligt for NT1000 EPR Inklinometer at sende data til VDR samt kommunikere med BAMS etc. NT1000 displayet er i stand til at vise rulning og duvning og rulleperioder. Ydermere kan den vise historiske data mellem 0 og 30 min. I alt kan der tilsluttes 3 slavedisplay, således der i alt er op til 4 display i installationen.


 

Navitron Heading Data Interface

Navitron Heading Data Interface produkter forsyner data og signaler mellem to inkompatible instrumenter. De er enkle og hurtige at installere og er en nem og billig løsning til mange kurs- og fartlog kommunikationsproblemer. Der er seks modeller af Heading Data Interface (HDI) tilgængelige til at konvertere signaler fra proprietære gyroer og elektroniske kompasser, inklusiv satellitkompasser – til et format, der er påkrævet for at kunne kommunikere med en lang række produkter, som eksempelvis Radar, ECDIS, Autopiloter, GPS modtagere og repeaterkompasser. Udover dette vil tre af modellerne kunne bruge fartlogpulse som information, der kan konverteres til et NMEA0183 format, der kan bruges til fart, til brug for bl.a. ECDIS og AIS.


 

 

Main Steering Systems (Hoved styresystem)

Alle SOLAS klassificerede fartøjer er pålagt at være udstyret med hoved og backup styrefaciliteter og komponenter, som er blevet godkendt og certificeret af de relevante flagstaters klassifikationsstandarder.Alle Main Steering System enheder, som er designet og produceret af Navitron Systems Ltd., er fuldt godkendte af klassifikationsselskaberne (DNV GL, ABS, RMRS, RRR etc.), og kan konfigureres som komplette konsolkonfigurationer og/eller enkeltstående enheder.Mens et standard styrekonsol typisk vil bestå af Full Follow Up, Non Follow Up og Override Steering Controls osv., vil de endelig komponenter kunne vælges til at passe det pågældende styresystem (enkelt eller dobbelt ror, SOLAS eller Non SOLAS etc.) og på den måde få tilpasset et bedre og mere kosteffektivt styrekonsol panel.

 

NT850 Main Steering System 

I tilfælde af at bro/styrhus styresystem bliver alvorligt kompromitteret af eksempelvis brand, oversvømmelse eller eksplosioner kan al styring og kontrol blive isoleret til styrerummet via et nødstyrepanel, som vil give Dual Rudder NFU kontrol med tilhørende rorvinkel og kursindikator. Alt sammen forsynet af 24VDC nødstrøm.