NAVTEX modtagere


NAVTEX er et internationalt vejr- og efterretnings-rapporteringssystem. Systemet arbejder på langbølge: 518 kHz og 490 kHz og modtagerne kan derved modtage informationer over meget store afstande. NAVTEX systemer er opdelt i zoner, således at skibene kun modtager meldinger i det havområde, hvori skibet befinder sig.

FURUNOs modtagere er effektive. Vores NX-300 model findes i dag i mange fritidsbåde og er et meget pålideligt udstyr.

Den professionelle NX-700 model, som opfylder IMO kravene findes i to versioner: 1) en papirløs udgave samt 2) i en printerversion.

Mange brugere foretrækker stadig at udskrive meldingerne på 'papir'. F.eks sættes det udskrevne papir i skibsdagbogen som dokumentation for, at en bestemt vejrsituation er ved at opstå, og det er således 'dokumentation' for, at en koorrigerende handling i henhold til meldingen er foretaget. 

NX-700A/B

Med denne Navtex er du sikret de relevante navigationsadvarsler - nemt og hurtigt. 

Navtex'en opfylder IMO-krav

Læs mere