DRS4D-NXT


Solid-State Radar (Bredbåndsradar) med pulsekompression, Target Analyzer™ og Fast Target Tracking™ der ved hjælp af Doppler teknologi, kombineret med FURUNO's egne RezBoost™ teknologi, giver et ekstremt skarpt billede, der er nemt og enkelt at analyserer.

  • NXT, Solid-State pulse kompressions Doppler Radar
  • Enestående Target Analyzer™ funktion der øjeblikkeligt kan identificerer farlige situationer
  • Fast Target Tracking™, op til 100 mål
  • RezBoost™ stråle fokusering, svarende til en kun 2 grader bred strålebredde på en åben antenne
  • Kompakt 24” radome med 25 W sendeeffekt
  • Bird Mode (Fugle funktion) som benytttes til at spore fugle der indikerer gode fiskepladser
  • Enkel installation, ingen grund til at åbne radomen, ingen strømforsyning er nødvendig
  • Ny smart adapter til udnyttelse af eksisterende DRS kabler om bord
  • Ingen opvarmningstid

 

 
 

 

 Target Analyzer™ funktion der ved hjælp af Doppler teknologi øjeblikkeligt kan udpege farlige mål


DRS4D-NXT er den første radar i verden der gør brug af den nye Target Analyzer™ funktion. Mål der nærmer sig dit fartøj vil automatisk ændre farve, hvilket gør det muligt at se om målet er til fare for sejladsen. Grønne ekkoer er mål der enten er stationære eller bevæger sig væk fra dig, mens de røde ekkoer bevæger sig tættere på. Målene skifter automatisk farve efterhånden som sejladsen udvikler sig. Target Analyzer™ giver et nemt, hurtigt og sikkert overblik og forøge sejladseikkerheden ganske betragteligt.

To mål der nærmer sig bliver tydeligt vist som RØD når Target Analyzer™ er ON.

Når Target Analyzer™ er OFF, er det vanskeligt at identificerer hvilke må der nærmer sig.
Farlige mål bliver vist i klar RØD.
Mål tæt på andre ekkoer (eksempelvis moler og og andre strukturer) kan tydeligt identificeres med Target Analyzer™


 RezBoost™- forbedring af skarpheden på radarstrålen


 FURUNO's har udviklet RezBoost™ teknologien - kendt fra FURUNO ekkolod- og er nu blevet implementeret  i radaren med imponerende resultater. Når RezBoost™ bliver sat til MAX, sker der en fokuseringen af radarstrålebredden helt ned til det der svarer til 2 grader. Med RezBoost™ vil du kunne se mere detaljerede mål, med mindre støj. Du vil ganske tydeligt kunne se små bøjer, kajaker, gummibåde m.m.Fugle funktion

DRS4D-NXT har indbygget Fugle funktion (Bird Mode) som kan se fugle der samler sig på havet over fiskestimer der ligger tæt på havoverfladen. Dette kan være en særdeles anvendelig funktion for fiskere. Funktionen sætter automatisk 'gain' og 'søstøjfilter' for at få det optimale billede. 


 

Fast Target Tracking™

Med denne funktion man markerer et ekko, hvor der efter få sekunder vil blive vist en vektor der indikerer kurs og fart. På den måde kan man få nøjagtige navigationsdate på omkringliggende mål. Kurs, fart, hvor tæt de kommer på (CPA) og hvornår de er tættest på (TCPA). Når Fast Target Tracking™ er aktivt vil alle fartøjer der nærmer sig, automatisk få vist en vektor samt en lyd alarm. Op til 100 mål kan blive vist samtidigt.

 

 

Specifikationer

DRS4D-NXT

Antenne
Sende effektSolid-state, 25 W
Rotation24/36/48 rpm
(I dual range mode max 24)
TypeRadome, 24 tommer
Vægt 7,3 kg
Strømforsyning12-24 VDC: 2.5-1.3 A
Sender / Modtager
Frekvens

Ch   P0N     Q0N (MHz)
1     9380     9400
2     9400     9420
3     9420     9440

Strålebredde, horisontal 3.9° typical (-3dB)
justeres med RezBoost mellem 2° og 3.9°
Strålebredde, vertikal25°
Display
Display 0.0625 to 36 sm.
I dual range mode max: 12 sm
ARPA TARGET TRACKINGOp til 100 mål
Max. rækkevidde36 sm

 

 

Læs mere

Klik her for at finde den nærmeste fohandler

Klik her for at læse mere om NavNet på www.navnet.com