FOIL-200 Oliespilds Radar

NYE funktioner, juni 2019
Se PDF med listen over ændringerne her.

 • Enestående visning af oliespild 
 • Manuel og automatisk detektering af oliespild
 • Avancerede algoritmer som giver et detaljeret billede 
 • Kan se oliespild op til 2 sømil væk
 • Benytter eksisterende X-bånds radar 
 • Uafhængig og letanvendelig stand-alone installation 
 • Meget cost effektiv sammenlignet med andre løsninger på markedet


 

 

 

OIL Radar til Offshore og onshore installationer

FOIL-200 oliespilds radar kan benyttes både på offshore og onshore installationer med en eksisterende X- bånds navigations radar. Elve oliespildet kan markeres med polygoner, som kan opdateres når det er nødvendigt. Bruger kan også tage screenshots fra displayet og videooptage det rå radarbillede til en eksterne harddisk eller memory stick, så hændelserne kan benyttes til dokumentation og/eller undervisningsformål.

Behandling og analyse af den rå radarvideo

FOIL-200 processoren er tilsluttet en standard FURUNO FAR-2xx7 X-bånd navigations radar. Den benytter det rå videobillede fra FAR-2xx7 radaren, som behandles og analyseres med en specialudviklet algoritme. Selve oliespilds billedet dannes ud fra en integration af op til 100 radar scaninger.

 

 

 

Integreret OSD (Oil Spill Detection system)

FOIL-200 kan være en del af et integreret oliespilds detekterings og overvågnings system, som kan installeres enten om bord på et fartøj eller i kontrolrummet på en fast onshore installation.

Med det integrerede system kan oliespilds detektering og oprydningsoperationer gøre meget effektivt. Oliespilds detektering fra radaren kan hurtigt blive bekræftet via en workstation GUI med integreret termisk kamera og oliespilds polygoner på det samme display.

Systemet kan tilsluttes følgende eksterne elementer: 

 • Furuno radar system ( Furuno FAR-2xx7) 
 • FOIL-200 
 • Termisk kamera
 • Stabiliseret nedkølet termisk kamera (eks. Controp QUAD-2 eller DSP-1) 
 • Ukølet termisk kamera (eks. FLIR M-serien) 
 • Surveillance station FFSS-400 

Alle disse elementer kan sammensættes til at skabe en effektiv platform til detektering og overvågning af oliespild. 

OSD System arkitektur

Det rå FURUNO radar videosignal tilsluttes olieradar signal processoren FOIL-200 til avanceret signal behandling. Denne leverer data til overvågningstationen FFSS-400.

FFSS-400 er platformen hvor visualiseringen af situationen sker (FURUNO radar og AIS mål) samt kontrol af radar og termisk kamera. 

Basis opsætning

 

 

 

OSD System arkitektur

 

 

 

Termisk kamera

Termiske kameraer kan benyttes til at bekræfte et registreret oliespild på radaren. Stabiliserede nedkølede ttermiske kameraer kan tilsluttes systemet som understøtter modeller som eksempelvis  Controp QUAD-2 og DSP-1, som er blevet installeret i en række offshore fartøjer og patruljebåde.

Andre producenters modeller kan benyttes efter forespørgsel. Ligeledes kan ukølede og noget billigere FLIR M-serie kameraer også benyttes i systemet. 

FFSS-400 overvågnings arbejdsstation

Overvågnings arbejdsstationen FFSS-400 er den centrale det af systemet. Den udføre en række funktioner, herunder: 

 • Effektiv kortbehandling af officielle ENC kort
 • Styring af kamera
 • Kamera vinkler og zoom sektor visning
 • Manuel og automatisk kamerasporing af valgte mål
 • Uafhængig og separat lagring af radarvideo, kameravideo og screenshots, som kan eksporteres som krypterede filer
 • Generering af situationsbilleder med radarspor, AIS spor, manuelle og eksterne mål
 • Oliespilds detektering som polygon visning

 

 

 


 

Læs også om FICE-100 Ice Detection Radar her

 

 

Download

Brochure