FAX-30

  • Tilslutning til et 10.4" NavNet-display eller pc gennem et ethernet
  • Brugervenlig menustyring ved hjælp af displaytast på NavNet-display
  • Webnavigation ved hjælp af Internet Explorer eller Netscape
  • Udskriv billeder og meddelelser fra fælles pc og printer
  • Lagring af maksimalt 12 billeder på NavNet-displayet (afhængigt af filstørrelse)
  • Visning af miniaturer for let valg af lagrede billeder
  • Støjdæmpning, der giver klart billede