BR-500

Bridge Navigational Watch Alarm System

Formålet med BNWAS er at overvåge broaktiviteter and detekterer fejl og forhold der kan føre til farlige situationer og uheld. Hvis ikke den vagthavende officer trykker 'nulstil' knappen med jævne mellemrum, vil der fremkomme alarm på broen. Såfremt officeren ikke reagerer på denne alarm, vil den blive viderestillet til andre steder om bord, og på den måde alarmerer øvrige besætningsmedlemmer om en potentiel fare.

BR-500

BR-500 er opbygget omkring en enkelt processor, som gør installationen hurtig, effektiv og billig: Eksempelvis skal der blot trækkes enkle kabler fra processoren, evt. placeret under brodæk til hovedalarmpanelet på broen samt til perifere enheder, såsom ’reset’ - paneler, kabinealarmer, ECDIS, radar, autopilot og VDR. Desuden er hovedpanelet godkendt til placering på broen modsat visse konkurrerende udstyr, hvor et ekstra alarm panel er nødvendigt for at opfylde kravene. For mere information venligst se vedhæftede brochure.

BR-500 standard levering indeholder:

 • Hoved alarmpanel BR-510
 • Processorenhed BR-520
 • 10 m kabel (processor til hoved alarmpanel)
 • Standard reservedele, installationsmateriel, tilbehør og manual 

 


 

 

Funktioner

 • ImødekommerIMO resolution MSC.128(75) for BridgeNavigational Watch Alarm System (BNWAS)
 • Overvåger brovagten  for 'maritime casualty avoidance'
 • Kan sende alarmer videre til back-up officeren, i tilfælde af at vagtofficeren ikke reagerer på alarmen.
 • 'Quick access push keys'  til navigationsofficeren og nødopkaldl
 • Gør back-up navigatøren opmærksom hvis TCS (Track Control System) fejler
 • Mulighed for bevægelsessensor og Flash Beacon 
 • Set-up menu er password beskyttet
 • Mode selection (Manual OFF, Manual ON, AUTO)
 • Tidsinterval (3 til 12 min.)
 • System test
 • Letlæseligt alphanumerisk og grafisk præsentation
 • Multisprog: Engelsk, Japansk, Russisk, Kinesisk og Koreansk