Nutidens skibsfart bliver drevet mere og mere på online basis. Skibene og rederierne har brug for informationsudveksling i realtid. Skibene for at kommunikere hjem til hovedkontorerne og til de havne der anløbes, og rederierne for bedre at kunne instruere, følge og være opdaterede på deres skibe og deres værdifulde last.

Endvidere er det sociale aspekt i forbindelse med tiltrækning og fastholdelse af dygtige besætningsmedlemmer ligeledes et væsentligt kriterie for at installere et VSAT system. Besætningen får således mulighed for at være online med deres familie og venner, uanset hvor i verden skibet befinder sig. Dette kan enten foregå ved hjælp af "Crew Calling" eller gennem de forskellige chat service der findes.

En VSAT løsning fra FURUNO er en meget effektiv måde at levere IP baseret kommunikation til et skib - herunder internet-adgang, telefoni (voice over IP) og streaming (video) tjenester.

Selvom der er en mængde avanceret teknologi involveret er princippet i virkeligheden ganske enkelt - via satellit kan man opnå og udnytte mulighederne på det globale Internet og telekommunikationsnetværk.

En VSAT forbindelse betales med et fast månedligt beløb for fri internettrafik og er ikke forbrugsafhængigt. Forbindelsen kan være aktiv døgnet rundt, så længe skibet befinder sig i satellitternes dækningsområde. Den moderne teknik, der anvendes i forbindelse med FURUNO's VSAT systemer, muliggør automatisk satellitskift, der betyder at besætningen ikke skal bruge tid på at skifte satellit eller kontakte en jordstation (NOC) når skibet bevæger sig fra et satellitdækningsområde til et andet satellitdækningsområde.

 

Nedenfor er et eksempel på global Ku-båndsdækning: