VDR syn/APT


FURUNO DANMARK er godkendt af de fleste betydende klassifikationsselskaber til at udføre APT (Annual Performance Testing) af FURUNOs VDR systemer.

Da disse systemer er en vigtig brik ved analyse af ulykker eller nær ved hændelser er det vigtigt at de altid er i orden og i stand til at optage de krævede data.

Alle FURUNO DANMARKs VDR teknikere er certificerede til at udføre VDR APT, dette kræver et indgående kendskab til alle aspekter ved udstyret. Vore VDR teknikere har ligeledes alle deltaget i kurser omkring regelsættet for VDR.

FURUNO DANMARK er et af FURUNO Japans World Wide VDR service centre.

I tilfælde, hvor data fra VDR systemet ønskes præsenteret på en simpel og overskuelig måde, kan vore teknikere være behjælpelige med at sætte VDR LivePlayer programmet op på en stationær PC pårederikontoret. Personalet på rederikontoret kan herefter anvende informationer fra VDR systemet ved træning og analyse af nærved uheld.

VDR data fra skibet kan sendes fra skibet til rederikontoret på en flytbar HDD (Hard Disk Drive). Pga det specielle format data gemmes i vil der ikke være mulighed for at læse eller ændre disse før de når rederikontoret.

I forbindelse med vor kvalitetssikring, bliver alle synsrapporter gennemgået internt, inden de fremsendes til kunde og klassifikationsselskab.

FURUNO DANMARK er autoriseret til at udføre VDR syn af følgende klassifikationsselskaber:

  

Klassifikationsselskab

BV

Bureau Veritas

Certifikat

DNV-GL

Det Norske Veritas

Certifikat

NKK

Nippon Kaiji Kyokai

Certifikat
RinaRegistro Italiano NavaleCertifikat

ABS  

American Bureau of Shipping

Certifikat

LR 

Lloyds Register

Certifikat