World Wide Service


 

DEN GLOBALE REDERIVIRKSOMHED er en moderne og veltrimmet industri som sætter høje krav til driftstabilitet.  Tekniske vanskeligheder kan resultere i at skibe må blive i havn i kortere eller længere tid hvilket selvsagt kan være en bekostelig affære. Som leverandør af essentielle og ofte lovkravsbestemte elektroniske produkter er det derfor FURUNOs klare strategi at kunne indtræde som troværdig partner og være med til at sikre effektiviteten for skibsfarten. Ved tekniske nedbrud kan vi altid udbedre disse med et enkelt og hurtigt besøg af en af vore serviceteknikere.

Dette kræver naturligvis et særdeles omfattende og velkoordineret netværk af teknikere og servicecentrer, ikke bare i enkelte lande eller regioner men på verdensplan. Det er her FURUNO har opnået sit omdømme blandt de mest troværdige leverandører af serviceydelser, ikke bare fordi vi har kompetente medarbejdere, men lige så meget fordi vi er repræsenteret i alle betydningsfulde havne i hele verden.

Det har været en stor udfordring gennem tiden at få opbygget denne organisation og vi er meget bevidste om prisen vi har betalt for dette, og vi ved at branchen har enormt fokus på de totale driftsomkostninger som vores produkter har afgørende indflydelse på.

Logistik og Shipping

Logistik er en helt central del af forretningen. Det er naturligvis væsentligt, at vi er i stand til at levere de produkter, der bliver bestilt.

Lige så væsentligt er det, at vi er i stand til hurtigt at levere reservedele til kunder eller serviceteknikere, når behovet opstår, så man undgår unødvending ventetid. Vi lagerfører mere end 50.000 varer fordelt på over 5.000 varenumre.