Garanti bestemmelser


 

Nedenstående garantibestemmelser gælder for levering af nyt udstyr og reservedele fra FURUNO DANMARK A/S til vore forhandlere og Erhvervskunder. Garantibestemmelser for privatkunder følger gældende dansk lovgivning. De aftaleforhold der er indgået med den pågældende forhandler er gældende, såfremt at disse måtte stille forbrugeren bedre.

Klik her for at downloade Garanti bestemmelserne som PDF-fil

FURUNO komplet udstyr:

Leveret udstyr er dækket af 24 måneders garanti på dele fra den dag udstyret er blevet installeret af en autoriseret FURUNO forhandler, eller 30 måneder fra fakturering, hvad der måtte komme først.

Såfremt FURUNO måtte beslutte at afhjælpe en garantireparation med levering af andet kompletudstyr ydes en garanti som maximalt andrager 24 måneder efter fakturering af det oprindelige udstyr.

Ikke FURUNO udstyr:

Leveret udstyr er som standard dækket af 12 måneders garanti på dele fra den dag udstyret er blevet installeret af en autoriseret FURUNO forhandler. 

Såfremt FURUNO måtte beslutte at afhjælpe en garantireparation med levering af andet kompletudstyr ydes en garanti som maximalt andrager 12 måneder efter fakturering af det oprindelige udstyr.

Reservedele

På leverede reservedele ydes 6 måneders garanti.

Særlige betingelser:

Følgende er ikke dækket af garantien:

 1. Normalt slid, der ikke kan relateres til fejl i produktet.
 2. Fejlbehandling af udstyret.
 3. Skader der skyldes transport eller uforsvarlig opbevaring.
 4. Unormal høj eller lav forsyningsspænding, der ligger ud over udstyrets specifikationer.
 5. Service eller installation udført af ikke autoriserede personer. FURUNO DANMARK A/S kan autorisere besætningen til at udføre service uden at dette vil påvirke garantien.
 6. Forhold som er uden for FURUNO DANMARK A/S kontrol, så som (Lynnedslag, udefra kommende skade, vandskade, brand, etc.)
 7. Tilslutning af andet udstyr, der ikke overholder de specificerede standarder for tilkobling.
 8. Undervandsdele.
 9. Omkostninger i forbindelse med udskiftning af undervandsdele
 10. Rutine service og vedligehold.
 11. Serienummeret er ødelagt eller fjernet.
 12. Software opdateringer, bortset fra krav fra FURUNO DANMARK A/S.

 

2. FURUNO DANMARK A/S dækker udskiftning af defekte komponenter.

 
Nedenstående Radardele er dækket med følgende garantier:

Magnetroner: 2500 timer fra installationsdatoen, dog ikke ud over 24 måneder.

Mic Assy: 12 måneder fra installationsdatoen.

Nedenstående dele er ikke dækket af FURUNO DAN­MARK A/S garanti:

 1. Sikringer
 2. Pærer
 3. Papir
 4. Printerhoved
 5. Kabler
 6. Beskyttelseshætter
 7. Disketter
 8. Drivbælter
 9. Batterier
 10. Hydrostatisk udløser


Hvis den lokale forhandler ikke har de nødvendige reservedele for at kunne reparere udstyret vil dele blive sendt fra FURUNO DANMARK A/S lager.

Fremsendes ombytningsdele under garanti, vil disse blive faktureret til listepris ved afsendelsen.

Forhandleren dækker fragtomkostningerne ved forsendelse til FURUNO DANMARK A/S og FURUNO DANMARK A/S dækker returomkostningerne, til samme destination som den er modtaget fra.

Defekte og ubrugte dele skal registreres med en udførlig fejlrapport i FURUNO DANMARK's A/S RMA system på rma.furuno.dk  og returneres til FURUNO DANMARK A/S senest 6 uger efter at en service er udført. Modtages returvarene ikke inden den angivne tidsfrist, vil de fremsendte erstatningsvarer blive betragtet som nykøb og faktureres som sådan.

Når de returnerede dele er modtaget og undersøgt, vil der blive udstedt en kreditnota.

3. Installation / Kommissionering.

En autoriseret FURUNO installatør /service tekniker skal udføre installationen og kommissionering. Garanti registreringskortet skal være udfyldt og underskrevet af en repræsentant for ejeren.

Alternativt skal udstyret være registreret på vor hjemmeside (www.furuno.dk)

4. Dækning.

Nedenstående er ikke dækket af FURUNO DANMARK A/S garanti:

 1. Rejse omkostninger og rejsetid
 2. Fragt
 3. Toldklarering
 4. Told, Moms, Licenser, etc.
 5. Lager omkostninger
 6. Forsikringer
 7. Indpakning, ud over standard pakningen for apparatet
 8. Instruktion i brug af udstyret
 9. Kran assistance
 10. Rutineservice, årlige syn
   

5. Fejl på leveret udstyr.

Enhver fejl på leveret udstyr skal uden ugrundet ophold rapporteres skriftligt til FURUNO DANMARK A/S, med identifikation af det defekte udstyr så vel som en fyldestgørende fejlbeskrivelse, samt fakturanummer.

FURUNO DANMARK A/S vil tage de nødvendige foranstaltninger for at udbedre fejlen. Såfremt et udstyr under garanti sendes ind til FURUNO DANMARK A/S og der ikke kan konstateres fejl ved gennemgangen på vort værksted, vil der blive opkrævet et gebyr for undersøgelsen.

6. Overførelse af Garanti.

Garantien for leveret udstyr overføres til slutbrugeren, når udstyret er registreret hos FURUNO DANMARK A/S.

7. Garanti på Reservedele.

FURUNO DANMARK A/S yder 6 måneders garanti på leverede reservedele, brugt til reparation af FURUNO udstyr. Enhver returnering af en reservedel, der antages at være defekt skal ledsages af en udførlig servicerapport, med beskrivelse af den fejlbehæftede komponent. Returneringen skal oprettes i vort RMA system og RMA nummeret skal påføres servicerapporten..

8. Ansvar.

FURUNO DANMARK A/S’s garanti forpligtelser kan ikke overstige det for instrumentet fakturerede beløb.