FURUNO DANMARK A/S afholder med mellemrum én-aftens radarkursuser for lystsejlere. Der bliver gennemgået teori og der bliver sejlet i brosimulator, så man rigtig kan få 'hands-on' erfaring med teknologien. Kurserne er rettet mod lystsejlere, som har begrænsede eller ingen forkundskaber i elektronisk navigation.

Kurset bliver ikke afholdt med fokus på FURUNOs produkter men på radar og AIS i al almindelighed.

Der udstedes certifikat for deltagelse, som kan bruges i forbindelse med Yachtskipper uddannelse.

Sted: Kurserne afholdes på vores adresse på Hammerholmen i Hvidovre. Det er nemt at komme til og fra i bil og der er masser af gratis parkeringspladser.

Der er to varianter af kurset: Grundliggende og Udvidet:Grundlæggende RADAR & AIS kursus for lystsejlere

Kursus giver grundliggende teoretisk viden og praktisk anvendelse af udstyret - nok til at komme godt i gang med dit eget udstyr om bord.

Vi har to RADAR & AIS kursuser - den 03. og 7. marts 2020 kl 18.00 til ca. 21.30. 

 

Deltagerantal: 15-20 (fordelt i to hold når der sejles i brosimulator)

Pris: 300 kr. Der vil blive serveret kaffe, vand og sandwich. 

Aften vil forløbe således:

Teori: Den første time vil blive brugt på teori. Det vil være en gennemgang af udviklingen, forskellige radar og AIS typer samt basal anvendelse af disse.

Simulator: Efter en pause vil der være sejlads i FURUNOs brosimulator, hvor vi typisk ville skulle sejle et større containerskib eller tilsvarende, gennem et snævert farvand. Simulatoren er en komplet opsætning af en moderne bro, så her får man rig mulighed for selv at forsøge sig med alle typer apparater som eksempelvis Radar, AIS og ECDIS (elektronisk søkort). Oplevelsen giver også indsigt i hvilke udfordringer der er som navigatør på et stort skib: Hvordan er overblikket, hvordan manøvrere store skibe og ikke mindst hvordan man oplever lystbådstrafikken. Det plejer at være ret fornøjeligt, og som vi siger "Godt at man ikke kan lave buler i en simulator" :)

Kaffe, småsnak og afslutning. Efter sejladsen tager vi en kop kaffe, Vi gennemgår kort nogle praktiske forhold ved montering af udstyr og så taler vi typisk også om andet udstyr, specielt er der gerne interesse for sikkerhedsudstyr. Endvidere er der her rig mulighed for at få egne praktiske erfaringer luftet samt at få afklaret specifikke spørgsmål.

Vi slutter af ved 21.30 - 22.00 tiden.

Gennemgang af elektronisk maritim udstyr
I forbindelse med Yachtskipper uddannelsen er holdet ofte udvidet med et par timers gennemgang af elektronisk udstyr, inden selve Radarkurset. Spørg os om mulighederne her hvis det har interesse.


 

Udvidet kursus for lystsejlere i Radar, elektronisk søkort og AIS

Er man interesseret i en mere målrettet anvendelse af udstyret anbefaler vi det udvidede kursus. Kurset er primært fokuseret på praktisk sejlads i brosimulator og deltagerantallet er maks. 4 kursister. 

Kurset afholdes af FURUNOs afdeling for uddannelse af navigatører: FURUNO Martime Training. Læs mere om kurset på deres hjemmeside her

Næste kursus er 20. februar 2020

 


 

Skriv eller ring til os for tilmelding og/eller mere information

Tilmelding og yderligere information omkring arrangementet kan fås hos Walther Fenger fra FURUNO Fritid. Han kan også kontaktes på tlf. 36 77 45 00

 

 


Tidligere kurser

Der er typisk 15-25 deltagere pr. aften. I den første del gennemgår vi teorien og den praktiske anvendelse af radaren. Bagefter går vi i simulatoren hvor vi sejler en tur i et befærdet farvand, som eksempelvis Bosperusstrædet eller tilsvarende.

 

Teorien bag radar

Her fortæller Troels W. Hansen om radarteori - her snakkes om effekten af antennestørrelsen.

 

 

 

Kursusdeltagerne hører om historien, teknikken, støj og betjening.

 

 

 

 

Her bliver fortalt om en af de helt essentielle anvendelsesmuligheder ved en radar, nemlig pejlelinial (EBL) og afstandsring (VRM).

 

 

Simulatoren

Vi skulle alle sejle en tur i simulatoren, som til dagligt benyttes til uddannelse af navigatører. Instruktøren Kasper Bentsen de Linde giver en hurtig introduktion til systemet. Det kunne virke lidt overvældende, men vi fik hurtigt de vigtigste betjeningsmuligheder på plads, så vi kunne hive ankeret hjem og få fart i skuden.

 

 

Bosperusstrædet ligger her foran os. Et af verdens mest traffikerede farvande. Vi havde fået et mindre containerskib på beskedne 170 meter som vi skulle sejle igennem med.

 

 

 

Bosperusstrædet set på vores ECDIS (det elektroniske søkort). Puha, der er godt nok ikke meget plads. "Det er heldigt at vejret er godt og der hverken er tåge eller regnbyger." sagde vi til os selv.

 

 

 

Vi fik forsøgt os med radaren og nogle af de funktioner som vi havde hørt om under gennemgangen af teorien. Det var ret heldigt fordi de højst besynderlige meteorologiske forhold gjorde, at der pludselig væltede både tågebanker og massive regnbyger ind over os, hvilket gjorde radaren til et særdeles værdifuldt hjælpemiddel.

 

 

Der var masser af funktioner der skulle besættes på broen og de blev fordelt mellem deltagerne. Udfordringen blev tilgået med stor entusiasme og der var masser af gode observationer og målrettede beslutninger. Til instruktørernes store forbløffelse var der ikke en eneste grundstødning eller kollision på sejladserne. Alt i alt en vellykket aften.